jan9011

Bollinger bromsar?

Lång
FX:UKOIL   CFDs på råolja (Brent)
UK Oil vände vid kanalbotten igen. Nu på uppåtgående mot kanaltak(?) En rekyl ner mot 61,8 nivå på min fib skulle sitta bra.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.