AleAnt

Brent Crude oil two potential pattern

Lång
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
Potentiell Gartley och Bat
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.