FX:UKOIL   CFDs på råolja (Brent)
UkOil och möjligt AB-CD mönster om det är C-toppen som är satt nu

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.