TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
UK OIl fin candle med svans på 30 min för en rekyl upp mot 61,40?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.