FX:UKOIL   CFDs på råolja (Brent)
UK Oil sjunker tillbaka ner i borrhålet en bit. vi var förvarnade enl . divergensen på RSI W
En rekyl upp står väl snart i tiden men det är stora belopp om man inte prickar rätt.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.