FX:UKOIL   CFDs på råolja (Brent)
UK Oil sjunker tillbaka ner i borrhålet en bit. vi var förvarnade enl. divergensen på RSI W
En rekyl upp står väl snart i tiden men det är stora belopp om man inte prickar rätt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.