TraderByChance

BRENT CRUD OLJA | Våg i våg i våg

Lång
TraderByChance Pro Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Denna analys kanske är lite förvirrande för vissa som är nya innom elliot waves.
Men vi har en stor våg som är ORANGE som är på sin 3e våg, vilket betyder att vi tror på en större uppgång.
Men i den så har vi även blått som är 5 vågor för den stora oranga vågen, samt 5 vågor i den 3an som är vitt.

Så jag hoppa jag har gjort mig förstådd här. Fråga annars i kommentarerna.

Happy trading
Handel aktiv: Snart har vi nått första boxen!
Trade stängt: målet nått: Vi är i mål på boxen. Jag går ur mina positioner. Den kan dock fortsätta upp till 70. Så om man vill kan man hålla sin position eller gå ur med en liten del.
Här behöver vi avvakta lite innan vi går kort och vänta på ett bra läge.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.