TraderByChance

BRENT CRUD OLJA | Kort position för våg fyra.

Kort
TraderByChance Pro Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Tycker detta ser ut som en god möjlighet att korta olja.
Den har brutit ur kanalen med kraft för att sedan återtesta trendlinjen.
Jag skulle korta här och sätta ganska tight stoploss ifall den vill vidare in i kanalen.
Men vldigt bra risk/reward. Siktar på ca 56.
Handel aktiv:
Vill inte riktigt droppa som jag hoppas. Men den kramar nedre delen på trendlinjen gör att vi fortfarande kan få se ett dropp.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.