TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
det finns inte mkt mer data från förut men det här räkningen känns bäst att vara sanolikt då tror jag att oljan befinner sig i en 5an men tanke på energi kris och sånt då kommer olja vara betydligt dyrare än sånt pris men medelkortsiktig är våg ett är nästan klar och priset måste ner för att slutföra sitt 2an, närmare räkning kommer senare

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.