ricksignal

oil longterm (olja)

Lång
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
jag har uppdaterat oljan på långterm där vi befinner oss i en c våg (hela 2020 hittils) i en större B våg sen en ras (om några år) ner till att slutföra våg 4 sen påbörjas stora våg 5 (ca år 2040)
anledningen till att förra analysen är ogiltig är för att oljan gjorde en ny all time high

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.