ricksignal

oil longterm (olja)

Lång
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
jag har uppdaterat oljan på långterm där vi befinner oss i en c våg (hela 2020 hittils) i en större B våg sen en ras (om några år) ner till att slutföra våg 4 sen påbörjas stora våg 5 (ca år 2040)
anledningen till att förra analysen är ogiltig är för att oljan gjorde en ny all time high

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.