Lennflod10

OLJAN borde få en kort rekyl upp för att sedan fortsätta ner?

Lång
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Oljan borde få en kort rekyl upp där MA 200 på veckorgraf hjälper till som stöd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.