Luspank

Ukoil vänder ned vid motstånd

Kort
Luspank Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Kort affär i Bear instrument
Trade stängt: Stopp nått: Så kan det gå.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.