TraderByChance

BRENT CRUD OLJA | Rekyl ner för våg 4a.

Kort
TraderByChance Pro Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Vi har nu träffat toppen för våg 3 som vi hade i min tidigare analys.
Jag tror vi jobbar oss nedåt mot våg 4a nu, och det jag har ritat ut är vad jag vill ha för att ta en short.

Vi vill ha ett dropp (som vi fått nu) och sedan en "flagga" som sen bryter ner. Då tar jag en short och siktar på det nedre området.

Happy trading
Kommentera: Den där uppgången var oväntad, men där av man väntar på flagga innan man tar en trade. Så ingen borde vart inne i denna ännu. Den är upp i området igen för 5e vågen. Vi får kanske göra en ny analys på olja snart
Order avbruten: Jag får nog göra en helt ny analys på olja... Denna gick inte som vi ville.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.