Adamnk

UNISWAP - DEX på Ethereums Blockchain

Lång
Adamnk Uppdaterad   
KRAKEN:UNIUSD   Uniswap
Uniswap är den största och mest populära decentralized exchangen på ethereums blockchain, och över alla andra blockchains för den delen. dem ska snart uppdatera till uniswapV3 med en hel del förbättringar till deras liquidity pools och annat smått och gott. Kombinerat med att optimistic rollups som uniswap ska ta del av (layer 2 scaling solution på ethereum) är planerat att komma i juli OCH EIP1559 som förbättrar hela user experiencen vid transaktioner över ethereums blockchain (samt bränner tokens vilket leder till kraftigt reducerad inflation av ETH eller t.om deflation) också ska implimenteras i juli så har vi mycket bullish nyheter på väg för ethereum och uniswap kort och gott!
defipulse.com/ - länk till DEFI information.

-------maj - uniswap V3
-------juli - EIP1559 + Optimistic Rollups

Så till den tekniska analysen:
Vi har verkligen följt våra trendlinjer väl och studsat på dem om och om igen. ATH är $39.5 och jag skulle inte bli det minsta förvånad om vi går mycket högre än så. uniswap har en ganska hög marketcap runt $17b men jag ser det inte som ett problem. om BTC och ETH bryter upp nu under veckan så tror jag uniswap går mot ATH och högre. Detta är ett bra projekt jag tror har mycket mycket uppsida.

Short term - Väldigt Bullish
Long term - Bullish (men konkurrenter finns och över lång tid behöver man anpassa sig)
Kommentera:

Här är överblicken över mina trendlinjer, vi ser ut att ha hållt dem bra. Låt se hur detta spelar ut sig kommande veckor.
Kommentera:

Vi bröt ner från vår triangel, låt se om vi håller över 40 eller om vi bryter ner. ETH och btc har en mindre korrektion just nu också så drar ner sig resten.
Kommentera:
$40.012 på kraken är var vi bottnade, och vi ser ut att studsa upp. Både eth och btc har gjort en snabb bounce back.

Uniswap följer btc och eth atm. Om dem hålle,r så kommer uni stabilisera sig om inte så går vi nog lägre.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.