Tobbe999

Rekyl neråt i US100

Kort
CURRENCYCOM:US100   US 100
Vi bör inom några veckor besöka blå box för att hämta andrum. Finns chans till ca 1-2% mer uppsida till trend taket. Annars ser jag ingen annan väg. Låt den ta sin tid.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.