!3:30 gjorde en high in i FVG..inväntade priset gå in i 1H OB för entry på 1min charten i FVG med target i FVG i Discount.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.