Tobbe999

Bör se uppgång kommande veckor i US100

Lång
CURRENCYCOM:US100   US 100
Kollar vi på trenden så har vi fått en liten studs på trendgolvet där även ett fint stöd finns samt även 61,8 fibben finns. Så med det sagt i kombination av att Rsi är på översålda nivåer samt att börsen är väldigt snabb med att prisa in världs faktorer så tror jag vi ska upp emot trendtaket/motståndszonen uppe.
Om inte, så kan det bli att vi vill ner djupare i min stödzon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.