Tobbe999

Bullish till US100

Lång
CURRENCYCOM:US100   US 100
Vi har brutit oss ur negativ trend samt att vi precis har rekylerat ned och fått en fin reaktion upp igen från en stöd box samt en perfekt träff på 50.00 fibben. Vi har även fått golden cross vilket nästan alltid brukar leda till lite längre uppgångar. Skulle vi bryta blåa stöd boxen och eller trend golvet så blir analysen invaliderad
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.