Bjorsa

US100 längre perspektiv

Lång
CURRENCYCOM:US100   US 100
Jag ser som sannolikt att US100 rör sig som jag har ritat på längre sikt för att ta ut likviditet och sen fortsätta uppåt mot motståndet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.