eIIiotm

veckotarget nasdaq

Kort
CAPITALCOM:US100   US 100
jag tror vi kommer röra oss mot denna nivå denna vecka, efter det fortsatt bullish ett tag till, kolla min tidigare analys på sp500 för vägledning
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.