CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Större amerikanska index vänder, avkastningen stiger, guld bryter ut
Vart och ett av de ledande amerikanska indexen – S&P 500 , NASDAQ, Dow Jones och Russell 2000 – har nyligen fallit under sina 200 DMA, för första gången sedan de korsade den stora MA vid 2020 års botten. Dow är ned 1,9% för veckan, med tekniktunga NASDAQ Composite 1,8% lägre. SPX sjönk 1,6% för veckan, för en YTD-förlust på 8,8%.

S&P 500 handlas nu enligt ett vändningsmönster.
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.