CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Större amerikanska index vänder, avkastningen stiger, guld bryter ut
Vart och ett av de ledande amerikanska indexen – S&P 500, NASDAQ, Dow Jones och Russell 2000 – har nyligen fallit under sina 200 DMA, för första gången sedan de korsade den stora MA vid 2020 års botten. Dow är ned 1,9% för veckan, med tekniktunga NASDAQ Composite 1,8% lägre. SPX sjönk 1,6% för veckan, för en YTD-förlust på 8,8%.

S&P 500 handlas nu enligt ett vändningsmönster.
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.