CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Det amerikanska aktiemarknadsindexet (US30) förväntas handlas till 33974,34 punkter i slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikers förväntningar. Ser vi fram emot uppskattar vi att den kommer att handlas till 31828,59 om 12 månader.
säljpositioner stop loss måste vara över 34900.
första ärendet 34230
och det andra fallet 33420
Handel aktiv
Order avbruten

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.