Swedishdaytrader

US30

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
DJ
lyckades hålla handeln under motståndsområdet 32400-50, eftersom den lyckades nå under stödet 31700.

Och så länge marknaden fortsätter att hålla handeln under motståndet 32400-50, kommer nedåttrycket att fortsätta för en ytterligare nedgång mot 31300 och lägre.

Över 32 450 förväntas fler framsteg med motstånd runt 32 950.
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.