Tradekursen

US500 long term analys

Kort
CURRENCYCOM:US500   US 500
I´m bearish on indicies.
We are in a seasonal bearish period with an bullish dollar that seeks yield and has also a seasonal tendecie to go higher (wich is bearish for foreign currencies and indicies)
We se commodities breaking lower lows wich is bullish for dollarn and bearish for indicies.
I think 2900 is a level that could be reach this year.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.