Swedishdaytrader

US500,KÖP

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
CURRENCYCOM:US500   US 500
S&P 500 föll då inversionen av avkastningskurvan väckte rädsla för en ekonomisk nedgång.

På det dagliga diagrammet indikerar ett avbrott över förra februaris toppnoteringar på 4590 och ett hausseartat glidande medelvärde på en stabil stämning på marknaden. Nedgången under 4580 fick köpare att lämna sina positioner, men de hittade stöd på 4510-nivån.

Nivån 4455 på 20-dagars glidande medelvärde kommer att vara den andra försvarslinjen i händelse av en djupare korrigering. Köpare kan se kortsiktiga korrigeringar som risktagande möjligheter. Medan återhämtningen över 4600 kan vara en signal att fortsätta trenden.
Handel aktiv
Kommentera:
Nivån 4455 på 20-dagars glidande medelvärde är klart nu vad häder.
Köp entry: 445503.
ta vinst: 4600 -4640.7
Handel aktiv:
köp aktiv 4455.3
Trade stängt manuellt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.