Tradekursen

US500 Papertrade

Kort
CURRENCYCOM:US500   US 500
Kära Dagbok!

Testar återigen 13:30 konceptet enligt (beeeep)
Är bullish till indexet och förväntar mig en vändning inför 15:00 NY time. Tog en restrektiv target men ändå 1:46 RR. Såg highen bildas 13:30 la en limit vid ett 5 min orderblock och FVG (ej exakt) och hade lowen som target. Gick fint.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.