Linus3230

SP500 - Ser en större nedgång

Kort
CURRENCYCOM:US500   US 500
SP500 visar tydlig svaghet och jag tror att vi ser en större nedsida de kommande veckorna.
Räknar med åtminstone 5-6% korrektion på nedsidan
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.