machata

Past Corona Oljan bör gå upp

Lång
FX_IDC:USDBRO   U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL
Omvänd huvudskuldra med bekräftelse.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.