FX:USDCAD   USA-dollar/Kanadensisk dollar
I vimpelformation. Väntat på ett utbrott ur vimpel. Kan då vara ett fake utbrott. Sker det nedåt så är chansen god att det blir en åktur uppåt mot röd rektangel.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.