UnknownUnicorn4870840

USD/SCH, SHORT

Kort
UnknownUnicorn4870840 Uppdaterad   
FX:USDCHF   USA-dollar/Schweizisk franc
SELL
SL: 0.9908
TP1: 0.9843
TP2: 0.9813
TP3: 0.9763
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.