FX:USDCHF   USA-dollar/Schweizisk franc
Gör ett test att korta för att ta oss vidare mot våg 5.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.