CalvinFvand

USDJPY

Lång
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Buy on the top of the impuls
Kommentera: Sätt SL på breakeven
Kommentera: full house

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.