Oscar1993

Pågående trade

Lång
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Här har vi ett trade jag uppmärksammade igår.

Priset har kommit ner till en demandzon och reagerar direkt vid zonen. Gick inte in på den första entryn som var en engulfing då jag inte tyckte att det såg tillräckligt bra ut. Gick istället in på en dubbelbotten som bildades några timmar senare. Target är en 1:2 i Risk:Reward.

Finns flera sätt att gå in på en dubbelbotten men jag kör första candlen i "rätt" riktning efter dubbelbottens bildandes, har visat sig fungera för mig.

Får se om den når target eller om den vänder ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.