FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Går in med en lång pos. här men med lite dålig RR
Baserar tradet på candlar till vä och indikator i botten nivå
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.