Nicked

USDJPY - Möjligt att vi går ner till minst första nivån

Kort
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Uppe vid tidigare zon, Rejection här uppe och en mölighet att vi kommer ner till första nivån, kan vi komma ner till näta zon?!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.