Oscar1993

Likviditetstrade

Kort
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Här har jag tagit ett likviditetstest. Teorin bakom denna strategi är att det finns likviditet kvar i ett likviditetsblock som har bildats när priset har rört sig kraftigt och tagit ut tidigare strukturer. När priset letar sig tillbaka till likviditetsblocket tar jag vad många kallar för ett "sniper entry". 2 pips under likividitetsblocket och stopploss 2 pips ovanför blocket.

Stopplossen kan man jobba med där man sätter ut den vid struktur men jag tar 1:2 och när priset rört sig 1:1 så flyttar jag SL till BE.

Får ser hur detta trade går då det är ett andra likviditetsblock som bildats utifrån ett förstablock (vilket betyder att likviditeten töms ur för varje block).
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.