Oscar1993

Återtest av stöd med likviditetszon i sig

Kort
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Priset har brutit ett stöd och är i nuläget i ett återtest av det. Jag har även markerat ut en likviditetzon (gul) högst upp i zonen som det finns en chans att priset vill till innan det vänder neråt igen .

Jag letar triggers för att gå kort men är försiktig för att se om priset först vill upp och hämta likviditet i zonen för att sedan gå ner igen .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.