FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Priset har fått dubbeltoppen och befinner sig i den röda motståndszonen.

Marknadsprofilen är - Sälj.

RR: 1:5 mot daglig blå demandzonen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.