FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
5 Min CHoCH.
15 Min Brytblocks zon.
15 Min Trendline Liquidity.

Vinsthemtagning innan Likviditetsgap.

Reward ska vara 14.5R.

Enligt Tradingplanen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.