FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
UsdJpy och tankar runt dess utveckling. Söker alltså en rekyl nedåt för att hämta ny kraft
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.