jan9011

UsdSek

jan9011 Uppdaterad   
FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
UsdSek och tolkning av läget med min f.fib.. Då skulle snart/nu målet var nått vid 0. Men ytterliggare uppgång kan komma. Har inte hittat någon negativ divergens ännu?
Kommentera:
På 15min fanns divergens om man nu är efter klok!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.