Mr_OpZg

USD/SEK KORTSIKT 11$ av OpZg

Lång
FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
USD/SEK befinner sig i en bullflag med etablerad stöd/motstånd nivå ( markerat i gråa boxerna ). De jag vill se just att vi jobbar oss en bit till inom FVG där jag förväntar mig en vändning om vi reagera positivt. För att kunna upp vill se så kallad en V-shape återhämtning för sedan bryta över bullflaggan trend tak.

Under 9,9$ nivå är analysen invalid och bör ej följas!

För mer analys inom Index, Aktier, Krypto, Råvaror samt Forex ta gärna en titt på min instagram ( The_OpZg )

Mvh OpZg
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.