sezginelif

Kort

Kort
sezginelif Uppdaterad   
OANDA:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
,
Kommentera: Nu högsta och kanske vänder ner här.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.