Swedishdaytrader

USDX, US CURENCY INDEX

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
EIGHTCAP:USDX   US Dollar Index Cash
Några kortsiktiga tekniker vi tittar på på dollarn, scenariot INTE aktivt ännu men vi skulle vara intresserade av shorts rent ur säsongssynpunkt eftersom dollarns svaghet i mitten av april är ett konsekvent säsongstema, se diagram för tekniska detaljer

OCH kom ihåg att det bara är ett kortsiktigt tema för de kommande veckorna, i maj kommer vi att ha en av de mest hökiska FOMC på ett tag med en 50bps höjning och QT-meddelande och vi vill verkligen inte vara korta USD
Order avbruten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.