InvestitoreComune

Long Crude Crab pattern & potential H&S

Lång
FX:USOIL   CFDs på råolja (WTI)
Crab pattern closed, potential H&S pattern. Just wait for last 2 confirmations: if RSI remain over (or bounce on) its EMA20 and if price cuts FRAMA16 line
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.