trading_guru12345

WTI Crude - Bearish Ichimoku Cloud breakout?

Kort
FX:USOIL   CFDs på råolja (WTI)
Wow. This could get really bad if this support and Ichimoku cloud breaks. 200 MA got heavy rejected at previous longterm support level which became resistance.
I expect oil prices to increase greatly ahead but I'm looking to short releases in this trendchannel. There was some buying last friday so I might just change my sentiment if we see something else happening start of next week.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.