magnusfogelberg

Oljepriset uppe vid trendtak

Kort
FX:USOIL   CFDs på råolja (WTI)
Förväntar mig lägre priser vid bensinpumpen närmsta tiden om inte politikerna hittar på fler dumheter ;)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.