InvestitoreComune

buy crude carefully

Lång
FX:USOIL   CFDs på råolja (WTI)
4
Long until 49.50 than short to at least 46
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.