Luspank

Vaisala

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXHEX:VAIAS   VAISALA CORPORATION A
Spec på dubbelbotten köper några på 19,45
Trade stängt manuellt:
Ger upp, tar en förlust.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.