Vestum, dagsgraf.
Vestum har i dagsgrafen etablerat sig under EMA 100 samt AVWAP. Denna nivå bör tas ut för att bli positiv på kortsikt. Fundamentalt tuggar Vestum på, och bilden har ej förändrats ur mitt perspektiv. Har fyllt på i min långa portfölj och förväntar mig fylla på kring EMA200. Utöver detta har vi ett stöd område kring 30-32kr, denna nivå kommer vara viktig att hålla. Är vi påväg att bygga en HnS en fallande trend?

Tekniska oscillatorer:
MACD negativ med en eventuell kors på G.

RSI något översåld kring 40 punkter.

Återkommer med en uppdatering när det tekniska förändras!

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.