OMXSTO:VESTUM   VESTUM AB
Halloj traders och investerare!
Kände att det var dags med en uppdatering kring VESTUM och mina tankar på kommande börsdagar.

Som ni vet har börsen ett negativt klimat vilket kryddar på nedgångarna i respektive aktie och detta är fullt normalt. Det som förvånade mig var att VESTUM återhämtade sig jätte fint under ett hett börsklimat, vilket jag anser är positivt då vi börjar så reaktioner på demand området. Dock är vi fortsatt i en negativ trend. Använder vi oss av tekniska analysverktyget pitchfork kan vi se att median linjen agerar motstånd. När vi etablerat oss ovan denna kan det se ännu bättre ut. Zoomar vi in har vi på kortsikt stängt ovan EMA 8 vilket kan ses som en kortsiktig köpsignal. Jag behöver dock se en bekräftelse i form av volymer samt att vi bryter oss ovan pitchforkens median linje. Potentiella moståndsnivåer se fibonacci nivåer i graf.

Tekniska indikatorer:
RSI - Stöd kring 35 punkter och en positiv divergens.
MACD - Korsat på dagsgraf med positiv momentum på g.
OBV - Positiv samt positiva divergenser.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.